Реферат: Социологический опрос студентов

СОЦІОЛОГІЧНА АНКЕТА


Ми раді вітати тебев дружній студентській сім’ї нашого факультету! Щиро бажаємо успіхів вопануванні знаннями, вміннями, навичками, та становленні особистості фахівця.

Соціологічна групастудентів IV курсу на замовлення адміністрації факультету вивчає орієнтаціїнаших студентів, їх відношення до різних сторін життя.

На грунті цьоговивчення ми зможемо легше вирішувати ті наріжні проблеми, які стоять переднами.

Просимо тебе відповісти на питання нашоїанкети. Перш аніж відповідати на питання, уважно прочитай його і всізапропоновані варіанти відповідей. Після цього на окремому аркуші, поставившипорядковий номер запитання, запиши той варіант відповіді, який більше всьогоспівпадає з твоєю думкою, оцінкою, або ж допиши свій варіант.

Анкета заповнюєтьсясамостійно.

Твоя щирість,відвертість, повнота заповнення анкети забезпечить наукову вірогідністьвисновків щодо проблем, які турбують нове покоління студентів.

Анкета анонімна,проти тебе спрямована не буде.

Заздалегідьвдячні тобі за співпрацю.

Вкажіть, будьласка, деякі відомості про себе:

Стать: чол., жін. Вік (повних років). Проживаєш:

а)м.Київ

б)гуртжиток

в)приміська зона

Живеш в сім’ї:

а)повній

/>б) неповній: — з мамою; — зтатом; — з ким іншим?                             .

Віросповідання. Матеріальне забезпечення:

а) високе

б) середнє

в) низьке

Тип темпераменту Дай оцінку наступним твердженням:  погоджуюсь швидше погодж. аніж не погодж. швидше не погодж. аніж погодж. не погоджуюсь 1 2 3 4

            а) Людина повинна мати нічим не обмежені можливості дляросту власного добробуту.

            б) Свої власні інтереси людина повинна підпорядковуватисуспільним.

            в) Ринок і соціальна справедливість – речі несумісні.

            г) Ніщо не повинно утримувати власну ініціативу,підприємливість людини.

            д) В справедливому суспільстві всі люди повинні матибільш-менш одинаковий рівень життя.

9.   Чи буває у тебе час, коли нічим зайнятися?

а) приблизно година на день

б) дві-три години на день

в) більше трьох годин на день

г) такого не буває

д) твій варіант

10.  Скільки часу щоденно ти витрачаєш на читання:

до 15 хв. 0,5 години 1 год. понад 2 год. твій варіант

а) газет

б) журналів

в) художньої літератури

11.  Якій тематиці при цьому віддаєш перевагу?

12.  Скільки часу щоденно займаєшся фіззаряд-кою, спортом?

а) до15 хв.

б) 0,5години

в) 1годину

г)більше 1 години

д) твійваріант

13.  Чи задоволений тим, як проходить твоє дозвілля?

а) так

б)швидше так, аніж ні

в)швидше ні, аніж так

г) ні

д) твійваріант

14.  Як ти оцінюєш різні сторони свого життя на даний час?

3 4 5 інше

а)матеріальне забезпечення

б)харчування

в) одяг

г) стантвого здоров’я

д)відносини в сім’ї

е)зміст проведення вільного часу

є)можливість придбання необхідних речей

ж)якість освіти, що отримав(ла)

з)можливість купувати книги

15.  Що тебе більше всьго турбує в майбутньому?

1 2 3 4 5 6 7 8 інше

а) долямоїх дітей

б) рістзлочинності

в)забруднення навколишнього середовища

г)зниження добробуту населення

д)національні конфлікти

е)розшарування суспільства на дуже багатих та бідних

є)моє власне майбутнє

ж)алкоголізм, наркоманія

з)інше (що саме)

16.  Чи впевнений ти, що завжди зможеш заробити собі на життя?

а) так,впевнений

б)швидше так, аніж ні

в)швидше ні, аніж так

г) ні,не впевнений

д) твійваріант

17.  Що для тебе важливіше?

а)особисте життя

б)професійна кар’єра, творчі успіхи

в) твійваріант

18.  До чого ти прагнеш?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а)обіймати високу посаду

б) матихороше матеріальне становище

в) матихорошу сім’ю

г)добитися визнання, слави

д) матицікаву роботу

е) матихороших друзів

є) матихорошу освіту

ж)керувати людьми

з)допомагати батькам

и)нагромадити значний капітал

і)жити заради дітей, виховати їх гідними людьми

ї)любити і бути любимим(мою)

19.  Чи вважаєш ти, що покращення твого життя залежить від тебе?

а)повністю залежить від мене

б)частково залежить від мене

в)зовсім не залежить від мене

г) твійваріант

20.  Які на твій погляд, найбільш гострі проблеми молоді мають сьогоднімісце в сферах:

1 2 3

I)         Праці

а)відсутність робочих місць

б)важкі умови праці

в) немаможливості отримати роботу за фахом

г)низька оплата праці

д)відсутність можливості отримати кредит

II)        Побуту і сім’ї

а)відсутність житла

б)недостатня допомога зі сторони держави

в)низький рівень медицинського обслуговування

г)низький рівень побутових послуг

д)відсутність можливості отримати кредит

III)      Культури, освіти

а)недостатній рівень середньої освіти

б) соціальнанесправедливість при вступі до вузу

в) нерівний доступ дозакладів та засобів культури

г) мала кількістьмісць проведення дозвілля

д) недостатній рівеньвикладання у вузах

IV)      Соціально-політичній

а)низький рівень політичної свідомості

б)виявлення націоналізму

в)відсутність цільної молодіжної політики

г)соціальна пасивність молоді

V)        Твої додатково варіанти

21.  Які мотиви привели тебе на наш факультет?

а)відповідні мої здібності

б)легше поступити в “КПІ” на цю спеціальність

в) порада друзів

г) наполяганнябатьків

д) легше знайтироботу у великому місті

е)твій варіант

22.  Якітвої сподівання та побажання на адресу нашого факультету?

еще рефераты
Еще работы по социологии