Контрольная работа: Розробка HDL-моделі та компютерне моделювання паралельного логічного контролера циклічної дії

Розробка hdl-моделі та комп’ютерне моделювання паралельного логічного контролера циклічної дії

HDL-модель паралельного логічного контролера циклічної дії реалізовано мовою опису апаратури AHDL у середовищі MAXplus+II (проект — cyclomat_canon). Для наочності файл верхнього рівня ієрархії реалізований у графічному редакторі (рис.1).

Алгоритм функціонування паралельного логічного контролера циклічної дії описується таблицями станів та переходів (табл 1,2).

Таблиця 1. Таблиця станів (мікроциклів)

Найменування технологічної операції та групи операцій (мікроциклів)

Z

№ кроку в мікроциклі

W

Команди керування

C

Очікуваний стан вхідних сигналів

B

Сигнал закінчення

мікроциклу

ENDmс

Операція 0.0.
Операція0.1. 1 1 1
Операція0.2. 2 1 1
1 Операція 1.0. 10 10
Операція1.1 1 11 11
Операція1.2 2 12 12
Операція1.3 3 1
2 Операція2.0. 20 20
Операція2.1 1 21 21
Операція2.2 2 22 22
Операція2.3 3 22 1

Таблиця 2. Таблиця переходів між станами (мікроциклами)

Номер поточного стану (мікроциклу)

Zp

Вхідний стан

A

Контроль сигналу закінчення мікроциклу

ENDмс

Наступний стан (мікроцикл)

Zk

1 1 1
1 2 1 2
2 3 1 1
2 4 х

Блок пам'яті bp цикломата являє собою параметричний модуль, що забезпечує:

багаторазову перевірку правильності прийняття керуючих рішень, причому час між перевірками задається параметром period1 ;

період, після якого забезпечується скидання (обнуління) блоку пам'яті при відсутності стабільності інформації на вході блоку пам'яті задається параметром period2 ;

кількість дискретних входів задається параметром width .

Параметри c 1_width та c 2_width необхідні для завдання розрядності лічильників, що забезпечують реалізацію функції виміру часових параметрів.

Логічна структура блоку пам'яті bp (див. рис.2) містить наступні функціональні вузли:

тактовий генератор ТГ,

лічильник С1, призначений для формування сигналу Е, що являє собою імпульс із тривалістю в один такт сигналу синхронізації С и формується періодично з інтервалом часу t' ,

лічильник С2, що забезпечує підрахунок кількості виконаних перевірок правильності реалізації логічних функцій ω,

лічильник С3, що забезпечує скид регістра RG2, якщо на виході Q лічильника С2 протягом заданого інтервалу часу не формується сигнал логічної 1,N" -розрядні регістри пам'яті RG1 і RG2,N" -розрядна схема порівняння.


Рис.1. Файл верхнього рівня ієрархії в графічному редакторі

Рис.2. Логічна структура блоку пам’ятіbp

Блок пам'яті bp працює таким чином. Вхідні сигнали q (t) [N". .1] надходять на входи регістра RG1 D [N". .1] і схеми порівняння а [N". .1].

На виходах регістра RG1 формуються сигнали Q [N". .1], що надходять на входи регістра RG2 D [N". .1] і схеми порівняння b [N". .1].

У випадку зміни стану вхідних сигналів q (t) [N". .1] сигнали на входах а [N". .1] і b [N". .1] схеми порівняння стають нееквівалентними, у результаті чого на виході a¹b схеми порівняння формується сигнал логічної 1, що надходить на вхід R лічильника С2 і забезпечує його скид.

При надходженні чергового імпульсу Е на вхід Е регістра RG1 виконується запис інформації, що надходить на його входи D [N". .1]. У результаті цього сигнали на входах а [N". .1] і b [N". .1] схеми порівняння стають еквівалентними і вихідний сигнал схеми порівняння a¹b приймає значення логічного 0.

Далі лічильник С2 здійснює підрахунок імпульсів Е, що надходять на його вхід Е з виходу лічильника С1.

У випадку, якщо лічильник С2 дорахує до заданого значення n (що означає успішне виконання n-кратної перевірки), на його виході Q буде сформований сигнал логічної 1, що надходить на вхід Е регістра RG2, забезпечуючи таким чином запис інформації і формування сигналів q (t-1) [N". .1] на виході блоку пам'яті.

Якщо наступна зміна вхідних сигналів q (t) [N". .1] відбудеться до того, як лічильник С2 дорахує до n, лічильник С2 знову буде обнулений і підрахунок імпульсів Е буде виконуватись спочатку.

Структурна схема HDL-моделі блоку пам’яті bp приведена на рис.3. Результати моделювання компонентів bp_rg, bp_compare, bp_counter приведені на рис 4 — 6.

Результати моделювання блоку пам’яті bp наведені на рис.7.


Рис.3. Структурна схема HDL-моделі блока пам’яті bp

Рис.4. Результати моделювання компонента bp_rg

Рис.5. Результати моделювання компонента bp_compare

Рис.6. Результати моделювання компонента bp_ counter


Рис.7. Результати моделювання блоку пам’яті bp

Комбінаційна схема KS1 реалізує логічну функцію λ відповідно до таблиці переходів, наведеної на рис.2.

Опис функції λ с використанням конструкцій CASE і IF THEN виглядає так:

CASE zi [] IS

WHEN 0 =>

IF a [] == 1 and kp then z [] = 1;

ELSE z [] = 0;

END IF;

WHEN 1 =>

IF a [] == 2 and kp then z [] = 2;

ELSE z [] = 1;

END IF;

WHEN 2 =>

IF a [] == 3 and kp then z [] = 1;

ELSIF a [] == 4 then z [] = 0;

ELSE z [] = 2;

END IF;

END CASE;


Для опису функцій χ, δ, δ' у блоці RS2_3 використана конструкція TABLE:

TABLE zi [1. .0], w [1. .0] => b [7. .0], ENDmc, c [7. .0] ;

0, 0 => 0, 0, 0;

0, 1 => 1, 0, 1;

0, 2 => 0, 1, 1;

1, 0 => 10, 0, 10;

1, 1 => 11, 0, 11;

1, 2 => 12, 0, 12;

1, 3 => 0, 1, 0;

2, 0 => 20, 0, 20;

2, 1 => 21, 0, 21;

2, 2 => 22, 0, 22;

2, 3 => 0, 1, 22;

END TABLE;

Схема скидання лічильника count виконана з використанням примітивів DFF, NOT, AND2, які виділяють передній фронт сигналу на виході reset блоку пам'яті шляхом формування імпульсу тривалістю в один такт сигналу синхронізації.

Фрагмент результатів моделювання паралельного логічного контролера циклічної дії наведено на рис.8.


Рис.8. Фрагмент результатів моделювання паралельного логічного контролера циклічної дії

еще рефераты
Еще работы по коммуникациям и связям